De technische kant van taal (spelling en grammatica) was op de middelbare school niet mijn ding, de creatieve kant van de taalbeheersing des te meer. Toch had ik op de middelbare school nooit kunnen bevroeden dat ik nog eens docent Nederlands zou worden.

Engels en Frans. In die twee talen wilde ik leraar worden. Maar het liep anders en in mijn tweede jaar verkoos ik Nederlands boven Frans. Het bleek een gouden zet te zijn.

Taalbeheersing

Na de lerarenopleiding wilde ik meer. Ik ging naar de universiteit en genoot daar van elk college en elke werkles, drie jaar lang. Als specialisatie koos ik taalbeheersing, hoewel ik toen inmiddels zo enthousiast was geworden, dat ik nagenoeg elke specialisatie had kunnen kiezen.

Ik kreeg een baan aangeboden op de lerarenopleiding in Tilburg waar ik zelf als student gestudeerd had. Dat waren drie mooie jaren. Een bezuiniging maakte de weg vrij naar de wereld van de pabo waar ik nog steeds met veel plezier in deeltijd werk.

Taalmethode

In 1999 kwam ik in contact met uitgever Noordhoff die mij vroeg mee te werken aan een nieuwe taalmethode: Taal op Maat (TOM). Ik maakte samen met Bart van Schijndel de taalkaarten van de methode, vol taalbeschouwelijke uitdagingen voor kinderen.

Vanaf 2006 begon ik artikelen over taalonderwijs te publiceren, zoals in het onderwijsblad JSW. In die tijd gaf ik ook mijn eerste nascholingen aan basisschoolteams op het gebied van taalonderwijs.

In 2009 kwam ik in contact met uitgever Malmberg die mij vroeg om als conceptauteur de nieuwe versie van Taal Actief (TA4) mede te ontwikkelen. In de avonduren, weekenden en vakanties werkte ik lessen spreken & luisteren uit en gaf ik feedback op de lessen taalbeschouwing.

In 2020 kreeg ik de vraag van uitgever Zwijsen om mee na te denken over een nieuwe taalmethode. Sinds dat moment werk ik als conceptauteur mee aan Taaljacht.

Taalcoördinator

In dezelfde periode haalde ik de opleiding Taalcoördinator naar hogeschool de Kempel. Samen met enkele collega’s leidden we leraren op tot taalcoördinator. Deze opleiding verzorgden we ook in company voor enkele stichtingen, zoals De Eenbes en RBOB.

Portaal

In 2016 vraagt Harry Paus mij of ik samen met hem de eindredactie wil verzorgen van Portaal, het handboek taaldidactiek voor het taalonderwijs. Voor mij is dit wederom een fijne samenwerking met uitgever Coutinho die in 2010 mijn handboek Gesprekscommunicatie uitgegeven had.

Ik heb dan tientallen teams ondersteund op het brede vlak van taalonderwijs (taalvisie, taalbeleid en didactiek) en op specifieke taaldomeinen, zoals begrijpend lezen, spreken en luisteren, en spelling.

Meer weten over de mogelijkheden van ondersteuning van mij als taalspecialist, neem dan contact met mij op.

Voor meer informatie...

Neem dan contact met mij op


Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/adrivandenbrandnl_723/public/wp/wp-includes/formatting.php on line 5711