Degene die de kaders neerzet in de communicatie, bepaalt het verloop van het gesprek. Er zijn veel verschillende soorten kaders die allemaal hetzelfde doen: duidelijkheid creëren zodat je weet wat wel en niet kan, wat je wel en niet kunt verwachten. Daarvoor is het nodig dat kaders geëxpliciteerd worden zodat alle gespreksdeelnemers ze ook kennen. Welke kaders maak jij helder in je communicatie?

Handboek Gesprekscommunicatie van Adri van den Brand