We vergaderen wat af in het onderwijs. Inhoud lijkt duidelijk de boventoon te voeren. Maar wist je dat je met elke boodschap die je uit juist ook veel relatie communiceert? Paul Watzlawick noemt dat het onderscheid tussen inhoud en betrekking. We gebruiken woorden om de inhoud heel bewust over te brengen, we gebruiken onbewust onze stemtaal en lichaamstaal waarmee we de betrekking (= de relatie) communiceren. Onderzoek laat zien dat lichaamstaal en stemtaal voor ruim 80% de communicatie bepalen in gesprekken. Welke inhoud vond jij ook alweer belangrijk…?

Handboek Gesprekscommunicatie van Adri van den Brand