Kind: Juf, ik weet niet hoe ik moet beginnen
Juf:

  • Nou kom op, ik heb het je al drie keer uitgelegd.
  • Je kunt het best, probeer het eerst maar eens.
  • Alweer niet? Het is ook altijd wat met jou.

In deze voorbeelden verwerpt de juf het aanbod van het kind. Ze negeert, wijst af en veroordeelt. Dergelijk taalgebruik noem ik VAN-taal: Veroordelen, Afwijzen of Negeren (VAN).

Tegenover de VAN-taal staat WAVE-taal. WAVE staat voor Waarderen, Accepteren, Verwonderen en Erkennen. Hoe kun je in je taalgebruik duidelijk maken dat je de ander waardeert, accepteert, verwondert en/of erkent? Welke woorden en zinnen gebruik je dan? En wat is jouw neiging in communicatie?

Handboek Gesprekscommunicatie van Adri van den Brand