Blues kent een strakke structuur van 12 maten met een vast akkoordenschema. Binnen dit kader, leer je te improviseren tot je vaardig genoeg bent om buiten de kaders te treden. Bij jazz maak je slechts enkele afspraken waarna je vervolgens opgaat in je medemuzikanten. Ken jij de structuur van de blues in jouw communicatie? Of improviseer je zonder kader? En durf jij jazz te spelen in je gesprekken?

Handboek Gesprekscommunicatie van Adri van den Brand