Negatieve emoties hebben ons iets te vertellen. Daarom zijn deze emoties helemaal niet negatief en wordt het tijd om het predicaat ‘negatief’ te vervangen door een ander woord dat beter past: actiesignalen. Emoties geven ons signalen en willen dat wij de boodschap achter de emoties oppikken en omzetten in actie zodat we ervan kunnen leren.

Zo ontstaat boosheid meestal omdat een belangrijke norm door iemand anders of jezelf wordt geschonden. Wat te doen? Communiceer je norm. Vaak verwachten we dat de ander onze normen en regels kent.

Als we zo naar emoties kijken, worden emoties uiterst waardevolle levenslessen. Wat hebben jouw emoties jou te vertellen?

Handboek Gesprekscommunicatie van Adri van den Brand