Achter iedere gedragsuiting zit een positieve bedoeling voor die persoon zelf. Misschien niet voor zijn omgeving, maar wel voor de persoon. Elk gedrag levert de persoon namelijk iets op. De kunst is om het gedrag te scheiden van de persoon (de identiteit). Ons gedrag is namelijk niet hetzelfde als wie wij zijn. Ben jij in staat de positieve intentie te zien van het gedrag van de kinderen in je klas?

Handboek Gesprekscommunicatie van Adri van den Brand