Er zijn minimaal drie gezichtspunten van waaruit je naar de wereld kunnen kijken:

  • Eerste positie: vanuit jezelf, je eigen ogen, gedachten en gevoelens.
  • Tweede positie: vanuit de ander, zijn/haar ogen, gedachten en gevoelens.
  • Derde positie: vanuit de neutrale waarnemer die van een afstand toekijkt naar de andere twee posities.

In gesprekken gaat het om je eigen beleving (eerste positie), je kunnen verplaatsen in de ander (tweede positie) en de relatie tussen jou en de ander van een afstand kunnen beschouwen (derde positie). Hoe soepel kun jij tussen deze posities schakelen?

Handboek Gesprekscommunicatie van Adri van den Brand